x
 • deel sfeerimpressie haalbaarheidsonderzoek bisdom Den Bosch

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming kerken
Titel
Haalbaarheidsonderzoek herbestemming kerken d.m.v. een modulair systeem
Opdracht
Bisdom 's Hertogenbosch
Datum
Juni 2014
Meer informatie
Website KiemKennis
In samenwerking met KiemKennis heeft Rock9 de opdracht gekregen om voor bisdom 's Hertogenbosch de bouwkundige haalbaarheid te onderzoeken van het herbestemmen van kerken d.m.v. een modulair systeem. We hebben onder andere onderzoek gedaan naar de eigenschappen van neogotische kerkbouw, wet- en regelgeving, functie-eisen en de bouwfysische mogelijkheden.
Als onderdeel van dit onderzoek heeft Rock9 een sfeerimpressie gemaakt van een mogelijk resultaat van een beoogd herbestemmingsproject, welke hierboven te zien is. De impressie laat zien dat het resultaat de kerk in zijn waarde kan laten en zelfs positief kan benadrukken. Daarbij is het nieuwe element modern en strak. De veelal prachtige lichtinval van een kerk kan een bijzondere sfeer geven aan de nieuwe ruimtes.

x
 • 040 Treasuremap
 • 040Treasures VVV pakketjes
 • 040Treasures Rondleiding DDW
 • 040Treasures Parel
 • 040Treasures interview stadscentrum
 • 040Treasures Rondleiding DDW 2
 • 040 Treasures quotes
 • 040Treasures Love lock
 • 040Treasures interview van abbe
 • 040Treasures tentoonstelling DDW
 • 040Treasures tentoonstelling DDW mindmaps
 • 040Treasures Platen

040 Treasures
Titel
040 Treasures
Beschrijving
Een schatkaart van de binnenstad van Eindhoven
Datum
Lopend
Te Koop bij
 • VVV Eindhoven
 • Museumwinkel Van Abbemuseum
Of bestel hier jouw exemplaar!
In het kader van omgaan met aparte gebouwen en gekke plekken in de stad Eindhoven is architectuur- en designbureau Rock9 Design aan de slag gegaan met de beleving van onze stad Eindhoven. In een groot aantal leuke interviews hebben bewoners en bezoekers van Eindhoven hun eigen kijk op de binnenstad in kaart gebracht. Uit al deze unieke kaarten heeft Rock9 een ervaringskaart van de binnenstad gedestilleerd. Aan de hand van de meest opvallende plekken die blijken uit de interviews en de ervaringskaart heeft Rock9 een schatkaart gemaakt van het stadscentrum.
Deze kaart is uitgebracht met de Dutch Design Week onder de naam 040 Treasures. Op de schatkaart zijn zowel verborgen schatten te vinden als hernieuwde grootheden. Een aantal van deze bijzondere plaatsen hebben we met Rock9 wat extra aandacht gegeven. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld een visualisatie, maar ook in een kleine ingreep in de omgeving om zo een andere beleving te creëren of in het zoeken van interactie met de schatzoeker. Het 040 Treasures pakket met schatkaart is verkrijgbaar bij het VVV in Eindhoven! Haal jouw schatkaart en begin je ontdekkingstocht!

x
 • oculus rift website

Onderzoek Virtual Reality
Titel
Onderzoek naar de mogelijke toepassing van Virtual Reality in herbestemming
Opdracht
Eigen initiatief
Datum
Lopend  
In samenwerking met VR Minds doet Rock9 onderzoek naar de mogelijke toepassing van Virtual Reality in herbestemmingsprojecten. Deze technologie met recent de ontwikkeling van Virtual Reality brillen zoals de Oculus Rift, zou veel kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het overbrengen van ideeën en ontwerpen, aan het ontwerpproces en aan het behoud van het levensverhaal van een gebouw.
Rock9 doet dit onderzoek op eigen initiatief omdat wij het belangrijk vinden te investeren in de toekomst en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Samen met VR Minds ontwikkelen wij voor dit onderzoek momenteel een digitaal paviljoen waarin de mogelijkheden van interactie tussen het digitale paviljoen en de digitale bezoeker wordt onderzocht.

x
 • Research Industrial Heritage Website

Research Industrial Heritage
Titel
Research Industrial Heritage
Opdracht
Onderzoeken architectuur industriële herbestemming
Datum
Maart 2012
Als onderdeel van afstudeeratelier Industrial Waterstreet onder begeleiding van Irene Curulli en Gijs Wallis de Vries hebben wij onderzoek gedaan naar de architectuur van herbestemde industriepanden. Welke verschillende strategieën worden hiervoor gebruikt? Wat zijn de redenen hierachter?
De resultaten zijn vastgelegd in verschillende diagrammen. Deze zijn hier te vinden in de publicatie van zowel het onderzoek van het afstudeeratelier als de ontwerpen van de masterprojecten op dit onderwerp die hier parallel aan hebben gelopen, met als case study de kanaalzone van Helmond.

x

Reusing Industrial Heritage in Helmond
ALGEMENE INLEIDING
Het afstudeeratelier ‘Industrial Water Street’ bij de afdeling Architectuur van de technische universiteit van Eindhoven werd opgericht en begeleid door dr. Ir. Irene Curulli en dr. Ir. Gijs Wallis de Vries en is een onderdeel van het grotere onderzoek van dr. Ir. Curulli naar de kanaalzones van de B5, de grootste steden van Brabant. Het onderzoeksprogramma zoekt naar waarde in vaak verloren industriële zone’s in deze actieve steden. Een ogenschijnlijk ongebruikte hijskraan, rondzwervende vaten, stevige betonnen platen die her en der liggen: wat zijn ze waard? En hoe helpen ze van een kanaalzone een levendig deel van de stad te maken? Helmond was het studieonderwerk van dit atelier. In tegenstelling tot veel andere kanaalsteden in brabant heeft Helmond nog steeds actieve fabrieken in het hart van de stad staan, die textielen, bouten en moeren produceren. De stad heeft een rijke historie waarin de textielfabrieken een belangrijke rol spelen. De centrale posities die de fabrieken in de stad innemen herinneren ons hieraan. Een masterplan werd ontworpen door de leden van Rock9 Design voor het terrein van de bloeiende Vlisco-fabriek. Het plan behandelt de vraag: wat zou er gebeuren wanneer Vlisco zou verhuizen naar een goedkoper stuk stad? Wat voor potenties bezit het industrieterrein? Deze vragen werden ook individueel beantwoord in een herbestemmingsontwerp voor drie monumenten die het terrein rijk is. Een korte beschrijving volgt hierop.  
Perception of Proximity
Milou Piethaan koos in dit geval voor het grootste gebouw dat het Vliscoterrein rijk is: Gebouw Noord. Peter Zumthor zei al: 'It all has to do with proximity and distance. The classical architect would call it scale. But I mean something more bodily than scales and dimensions.'(2006) Een gebouw kan een ver en afstandelijk overkomen of juist dichtbij en verwelkomend. De relatie tussen architectuur en deze perceptie van nabijheid [perception of proximity] van een gebouw is onderzocht door Gebouw Noord te veranderen in een aantrekkelijk gebouw, dat verwelkomend werkt in plaats van afstandelijk. Meer informatie is te vinden via deze link naar het project op haar individuele portfolio website.
Reining Time
Het eveneens monumentale ketelhuis van het Vlisco-terrein werd omgetoverd in een stedelijk badhuis door Rik Verhalle. Hij herintroduceert het begrip 'patina' als het natuurlijke verval van gebouwen wat juist tot schoonheid leidt aan de hand van 5 categorieën. Deze 5 aspecten werden voor het Ketelhuis geëvalueerd en gebruikt om de transformatie naar een stedelijk badhuis zo soepel en stijlvol mogelijk te maken. Meer over dit project is te vinden op de portfoliowebsite van Rik via deze link.
The Momentum of Reuse
Het startpunt van het individuele onderzoek van Dominique Geelen was het theoretische onderzoek naar het belang van ornament en detail bij gebouwen. Het monumentale fabrieksgebouw 1911 bezit vele kwaliteiten die onder andere worden gevormd door boeiende ornamenten. Door het gebouw in drie fases open te stellen voor het publiek, krijgt de stad Helmond de kans om het gebouw te zien, te verkennen en te beleven. Bij elke fase horen andere functies zoals een hotel met amusementsfunctie, een restaurant en een museum die allemaal tot in detail en ornament zijn uitgewerkt in dit prachtige plan. Via deze link is meer te vinden over dit project op de portfoliowebsite van Dominique.

x
 • Tentoonstelling Helmond overzicht 2
 • Tentoonstelling Helmond Dominique
 • Tentoonstelling Helmond overzicht 1
 • Tentoonstelling Helmond Milou
 • Tentoonstelling Helmond masterplan 1
 • Tentoonstelling Helmond Rik
 • Tentoonstelling Helmond kijkdozen
 • Tentoonstelling Helmond masterplan 2
 • Tentoonstelling Helmond Myrthe
 • Tentoonstelling bibliotheek Helmond - website

Tentoonstelling Bibliotheek Helmond
Titel
Tentoonstelling Afstudeerwerk
Opdracht
Het ontwerpen van de tentoonstelling van afstudeeratelier Industrial Waterstreet in de bibliotheek van Helmond
Datum
05 juni - 09 juli 2012
Het afstudeeratelier waar wij deel van uit hebben gemaakt heeft zich gericht op kanaalzones en herbestemming van industriële gebouwen met als case study de kanaalzone van Helmond. De resultaten van dit afstudeeratelier zijn gepresenteerd aan Helmond in de centrale bibliotheek van de stad.
Voor deze tentoonstelling hebben wij in samenwerking met ateliergenoot Myrthe Buijs de opstelling ontworpen. Vervolgens is er een layout ontwikkelt voor de posters, waarmee de projecten visueel samengebracht werden. Daarmee werd de tentoonstelling een goede weergave van de sterke samenwerking die het atelier heeft gekenmerkt.